Wednesday, June 25, 2014

Wisby Tankers fra Sverige frakter olje til okkuperte Vest-SaharaDet svenske rederiet Wisby Tankers er hovedleverandør av olje til okkuperte Vest-Sahara, avslører en rapport fra Western Sahara Resource Watch. http://www.wsrw.org/a105x2917 20. juni 2014.

No comments: