Friday, December 12, 2008

فيديو مباشر/طانطان المحتل: تشييع جنازة الشهيد الحسن لكتيف و التذخل الهمجي للبوليس المغربي لمنع الصحراويين من توديع الشهيد

video en direct/TanTan occupée: les funérailles de lahcen laktif //intervention policiere brutale pour disperser la foule en deuil

source: http://www.intifadamay.com/1/jans-laktif1208.htm المصدر

شكرا للأبطال الذين إلتقطو هذا الفيديو المباشر الذي يفضح بالمباشر كل أوجه التذخل الهمجي للبوليس المغربي الجبان في حق الشعب الصحراوي ..هكذا تساهمون في كشف أدلة مباشرة للجرائم التي ترتكبها الدولة المغربية في الصحراء الغربية

3 comments:

Anonymous said...

قصيده جميله للشاعر الصحراوي الكبير"الزعيم" يحث فيها الصحراويين على الوحده والالتحام من اجل الاستقلال:

يـا شـعـب الصـحــراء رد البــال الكــــــذب افـصـل بـيـنـو والـحــگ

أرع مـن گــال وگــــال وگــــال واخـلـگ واخـلـگ واخلگ واخلگ

هـذا الظـرف ألا كـيـف اتشـوف وحـدو مـا هــو كـيـف الظـــــروف

واعــر بالمـخـاطـر مـحـفـــوف هــيــن فـيـه البـگـيـــــان افـــــــرگ

مـعـنـاهـا تـوحـيــد الصــفــوف واگــبـيـظ إلــى لهــداف اطــــــرگ

مدروسـة مـضـمـونة مـعـروف كــل اطــريگ امـنـيـن اتـلــــحَّــگ

مـعـالـم كـل اطـريـگ أوگــوف هــذا يـنـعـت ذاك أمـــــبـــــــروگ

محروسـة بالشـوف ومـشـيـوف المـبـنـى مـنـهـا والـمُـــــــــــــدرگ

يـا شـعـب الصـحــراء رد البــال ...........................................

يـا الصـحـراوي مـصـيـرك تــم عـســاس اعـلـيـه وبـيـه اهــتـــــــم

مـا نـحـتـاج انـوصـيـك الهــــــم هـمـك والهـمـك مـتـنـتــَّـــــــــــگ

لـك عـاد اربـع قـرون مـن الـدم والـوغــــرة والبـــــرد ولـعــــرگ

سـمعـك فـرجـاي العــام عــــــم دمــك فـــــــوگ أرضـك مـدَّفــگ

جـيت اللوجــود مــن العـــــــدم لــوجـــود امـنـيـن اعـلـيـه اخـفـگ

بـرگ امـجـيـك اتـنـادى يـعـلــم دونـيــه اللـَّـگـصــي وإصـــفـَّــگ

عـاگـب ذاك اعـدو يـتـخـمــــــم فـأمـــر احـتــلالـك مـا صــــــدگ

يـا شـعـب الصـحــراء رد البـال .......................................

اعـدوك ابــذل كــل الجـهــــــود افـتـدمـيــرك مـا عـنـدو لـــــــــود

عــن تـدمـيـرك وبـلا حــــــدود افـتـدمـيـرك قــبـّـو يـفــتــــــــــگ

أبَّـــط ابـكـاريـــــه وبالـگــــود للســـــــجـون إعــذب يـخـنــــــگ

ابـسـيـاسـة فــرِّق تـســـــــــــود مـا هــــو بـاخـل سـبَّــــة يــفــرگ

لـولـد وأمـــو يـكـذب حــســـود مـخــادع خــوَّان ويـســــــــــــرگ

مـا يـصـحـب حـد اعــدو لــدود للـفـضـائـــــل مـا يـــــــــصــوَّگ

مـا فـيـه الخـيـر ولا مـرفــــــود فاتــجـاه الخـيـــــــر اشــــــــفـَّـگ

يـا شـعـب الصـحــراء رد البـال .......................................

يـا الشـعـب الـيِّ سـمعك شـايــع فـــي العـالــــم بـيـك الروائـــــــــع

مــجـدك فـگـلـيـعتْ لگـــــلايــع لـكـبـيــرة والد گـديـگ اصــنــــگ

لـعــداي وحـفــــــظ الودايـــــــع مـجـد مـن امــجـــاد النــاس أنـتـگ

راعـي ذي سـاعـة ســوايـــــــع تـاريــخـك لـحـگــك تـزَّعـفـــــــگ

تـجـمـع جـهـودك تـتـگــأيـــــــع گـــــدام اعــدايـك واتــشــــــــورگ

شــور النـصـر لطـريـگو ذايــع صــوتـك فـي الوذنـيـن إ دگـــد گ

گــوم لـسـتـقـلال الشــــــــايــــع شــــي كـامــل غـيـرو مـا يــبـلــگ

يـا شـعـب الصـحــراء رد البـال .......................................

يـا أهـل الصـحراء بجماعـتـكـم گـومـو راعــي ذي ســاعـتــــكــــم

ابـلـسـنـتـكـم وإذعـتـــــــــــكــم راهــو لـعـلـيـه اليــــوم لــــــــد گ

لـسـتـقـلال وشــجـاعــــــــتـكـم اعـلـيـهـا د گ اكـــــبـيـــر وادر گ

بالـصـمـــود وقـنــــــــــاعـتـكم الحـگـتو لـهـداف المـلـــــــحــــــگ

مـا مــن شـيـعـتـكـم طـاعـتـكـم الـمــــر الـهـا مــوراه إر گـــــــــگ

صــونـو ليـكـت دراعـتــــــكـم لا تـُـدنـَّــس لا تـــــشـَّـــــــــگـــــگ

مــزال اعــدوكــم ناعــــــتـكـم بالـبـلـگــة فـي الطـمـعـة بتـــــلـگ

يـا شـعـب الصـحــراء رد البـال .......................................

زنـفـتـكــم يالصــــــحراويـيـــن بـلـگـتـكـم ذيـــك ومـتــن العـــــيــن

واللـيِّ بـيـه أصـلا مـعـروفـيــن مــن غــلـظ المـعـنـى لمــــــعــنــگ

ياســرمـن حـد اطـمـع يـاطعـين اسـمـعـكـم فـسـمـعـكـم يــــــعــلــــگ

مـاني قاصـد مـن هـون انـهـيـن حــد ولا مـــــن حــــــد انـْـمَـــــرَّگ

لـصـبـاع يـغـيــر ألا شـي زيـن حـــد إگــــولـو يـنـگــال أصـــــدگ

وأنـا گـلـتـو نـخـتـيـر أديـــــــن صـنـعـة ذا مــن درجـــة تـفـــــرگ

بـيـن الزيــن اعـلـيـهـا والشيـن وإضـــم الصـفـوف وتــــغــلـــــگ

لفـجـافــج ولا تـتــرك بـيــــــن لخــوت الـلـيِّ إگـــــــد إمــــــــرَّگ

لـعـدو فـيـه ألـلـيِّ إدخـَّـل عـيـن ابـــرا واعــدوكــم مــتــــحــــــرگ

يـا شـعـب الصـحــراء رد البـال .......................................

حــي عـيـد العــشـريـن امــــاي بـالـوحــدة دور الـوحـــدة مــأي ...

إ گـد اعــبـر عــنـو فــرجـاي العــالــم شــــي واللا يـلــــحــــــــــگ

بــل امـنـيـن ألـحـگ في البنـاي وتـشـيـيـد أمــــــــــالو زمـَّــــــــــگ

لـعـداي امـنـيـن ابـگـاو أسـبـاي افـــرگ وجــــاب النــصـــــر ودگ

أوتــاد النــــــــصــر ورد ألاي مــجــد ودرجـــــــة واسـمـع للــدگ

القــديــم وثـبـت لنـتــــــمــــاي والهــويــــة مــن بــــــــاب الحــگ

يـوم العـشـريـن امـجـيـه أراي مـا مـنـو فـيـك أراي أصـــــــــــدگ

يـا شـعـب الصـحــراء رد البــال الكــــــذب افـصـل بـيـنـو والـحــــك

أرع مـن گــال وگــــال وگــــال واخـلـگ واخـلـگ واخلگ واخلگ

http://www.ujsario.org/zaim.htm

Anonymous said...

على اثر اعتقال المناضلين الصحراويين والطالبين الباحثين برياز ابراهيم وعلي سالم ابلاغ.من قبل قوات التتر المغربية خرجت الجماهير الصحراوية بكليميم في كل من شارع الجديد(شارع الشهيد لكتيف) واكويديرلتفاجئ قوات التتر بهجمة محكمة من الجماهير الصحراوية نتج عنها تهشيم حافلة تابعة لشركةSATAS تهشيما كليا اضافة الى سيارات تابعة للعملاء المغاربة والاعوان السريون.والعربات المصفحة لترد قوات القمع بقوة من خلال اعتقال عدة مناضلين.افرجت عن بعضهم قبل قليل .فيما لازالت عائلاتهم تراوح مكانها امام مخفر الشرطة المركزي.وفي اخر التطورات علمنا من مصادر مطلعة ان المناضل برياز براهيم قد تم تنقيله الى مراكش فيما لازال المعتقل الاخر في المركز . ولازالت المدينة تعيش حصارا وتطويقا امنيا شديدا خصوصا في تقاطعات المحطة وشارع الجديد وشارع الخرشي(شارع الشهيد خيا) وبجانب مقاطعات المدينة وعدة اماكن اخرى ولازالت الجماهير الصحراوية بمعقل المناضلين تواجه القوات المغولية رغم برودة الطقس وانعدام وسائل الدفاع.
وياتي اعتقال المناضلين برياز ابراهيم وابلاغ علي سالم على خلفية نضالاتهما داخل المدينة وبمواقع الفعل والنضال الطلابية- خصوصا مؤخرا على خلفية استشهاد البطلين بابا خيا ولكتيف لحسين_.ورفعهما لشعار كل الوطن او الشهادة في جميع تدخلاتهم ونضالاتهم المتعلقة يتاكيد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير المفضي حتما الى الاستقلال تحت القيادة الحكيمة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وتوجيهات مبادئ ولي الحرية والكرامة الشهيد الولي مصطفى السيد.
وتحية الى كل الشعب الصحراي
قد تقطفون جميع الزهور لكنكم ابدا لن توقفوا ابدا ابدا زحف الربيع

Anonymous said...

بيان

أقدمت السلطات المغربية الشهر الماضي على تهديد عائلة الناشط الحقوقي حمادي حميدي عضو اللجنة الصحراوية بالزاك للدفاع عن حقوق الإنسان. مرغمة إياها على ضرورة طرده من المنزل والتبرؤ منه، الأمر الذي رفضته العائلة جملة وتفصيلا معتبرة ذلك مندرج في سياق الضغط على ابنها بسبب نشاطه الحقوقي ومواقفه السياسية من قضية الصحراء الغربية، مما دفع بالسلطات المغربية إلى توقيف أجرة والده الشهرية التي يستخلصها مما يسمى بالإنعاش الوطني كدخل وحيد للعائلة. وفي رد على هذا الأسلوب الانتقامي خاض الناشط الحقوقي حمادي حميدي إضرابا انذاريا عن الطعام لمدة 24 ساعة بدءا من يومه الاثنين 8 ديسمبر 2008 داخل مقر باشوية الزاك معربا عن استعداده للدخول في أشكال تصعيدية من أجل استرجاع حق عائلته المشروع.

وبناءا عليه فاللجنة الصحراوية بالزاك للدفاع عن حقوق الإنسان تعبر عن تضامنها التام مع عضوها حمادي حميدي وعائلته، وتؤكد على استمرار الدولة المغربية في نهج سياسة "فرق تسد" وزرع الفتن بين العائلة الواحدة في محاولة لعزل النشطاء الحقوقيين عن محيطهم الاجتماعي، وتعبر عن استنكارها الشديد للأسلوب الانتقامي المنتهج من قبل السلطات المغربية ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بدافع ثنيهم عن نشاطهم الحقوقي والسياسي.
http://swesterne.jeeran.com/privat/bayan-csvddh3.htm

..................
موضوع: تقرير عن إعتقالات في صفوف الطلبة الصحراويين و نشطاء حقوقيين بكليميم اليوم في 13:08

--------------------------------------------------------------------------------

أقدمت سلطات الإحتلال المغربية على الساعة الثانية عشر و النصف من يومه السبت 13 سبتمبر 2008 على اعتقال الطالب الصحراوي الباحث و الناشط الحقوقي ابراهيم المخطار برياز قرب المحطة الطرقية ستيام بكليميم أثناء قيامه بحجزه لتدكرة السفر تجاه مدينة سطات المغربية حيث يتابع هناك دراسته الجامعية بسلك الماستر شعبة العلوم السياسية ، أمام أنظار الطلبة ، الذين حاولوا معرفة الأسباب الحقيقية للإعتقال ، لكن تعنث الأجهزة القمعية و غطرستها جعلت الطلبة الصحراويين يدخلون في مشاداة مع العشرات من عناصر الأجهزة القمعية بزي مدني و ذلك من أجل تخليص و إطلاق سراح رفيقهم المعتقل. مما أربك حسابات أجهزة القمع ليتم تعزيزها بقوات إضافية من مختلف التلاوين ، حيث تم تفريق الطلبة الصحراويين يالقوة. مما جعلهم ينسحبون ضاربين الموعد أمام مقاطعة الإحتلال بالشارع الجديد ، و على الساعة الثانية و النصف بعد الزوال و بينما تستعد الجماهير الطلابية الصحراوية لتدشين شكل تصعيدي احتجاجي أمام عين المكان تفاجئت بإنزال قمعي مشكل من عدد كبير من قوات القمع حيث تم تفريق الحشد الطلابي ، والجماهير المؤازرة باستعمال الهراوات و السيارات . ليتم إعتقال الطالب الصحراوي علي سالم الحبيب أبلاغ الذي يتابع دراسته الجامعية بسلك الماستر تخصص قانون المقاولة التجارية بمدينة سطات المغربية ، و أخيه الطالب الصحراوي يونس الحبيب أبلاغ – السنة الثانية السلك الأول تخصص قانون عام . و الناشط الحقوقي الصحراوي المغيفري المخطار لطيف . حيث ثعرضوا لشتى أنواع التعديب السب و الشتم و الكلام الحاط من الكرامة الإنسانية . متوجهين بهم الى ما يسمى ولاية الأمن الجهوي بشارع أكَادير حيث استقبلوا بمجموعة أخرى من عناصر القمع . و بعد ساعة من الاستنطاق تم الافراج عن كل من الطالب الصحراوي يونس الحبيب أبلاغ و الناشط الحقوقي الصحراوي المغيفري المخطار لطيف و إبقاء كل من الطالب الصحراوي الباحث و الناشط الحقوقي ابراهيم المخطار برياز و الطالب الصحراوي علي سالم الحبيب.

وتفاعلا مع الحدث هبت الجماهير الشعبية الصحراوية لتعبير عن تضامنها مع المواطنين الصحراويين المعتقلين بقيامها بمسيرة حاشدة رفعت خلالها الشعارات الوطنية و شارات النصر لتصاب الاجهزة القمعية بهستسريا غير مسبوقة ليتم التدخل بعنف لتفريق المتضاهرين لكن استماتتهم و بسالتهم جعلتهم يتواجهون بشكل عفوي مع أجهزة القمع.

للإشارة فكل المعتقلين المتابعين تترصدهم سلطات الإحتلال لثنييهم عن مواصلة نضالاتهم داخل المواقع الجامعية المغربية و المداشر الصحراوية حيث سجلوا خلال محطات وطنية متعددةحظورا متميزا معبرين عن قناعاتهم السياسية بمطالبتهم بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الإستقلال التام